מכונת מיץ ראש אחד

מכונת מיץ ראש אחד

מכונת מיץ שני ראשים

מכונת מיץ שני ראשים

מכונת מיץ שלושה ראשים

מכונת מיץ שלושה ראשים

מכונות אייס/ברד ומיץ